„CÂNTĂ ȘI FII VESEL” – PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN ED. II-a

2176
 

Într-o superbă zi de primăvară și un cadru specific marilor concursuri, sau întâlnit la GPP Holcim Aleșd, jud. Bihor, 345 de preșcolari din județ, însoțiți de 60 cadre didactice pentru a participa la ediția a doua a concursului de exprimare muzicală „Cântă și fi Vesel”.

Acest proiect educativ județean, își demonstrează impactul pozitiv asupra preșcolarilor și a cadrelor didactice participante. : „Bucuria muzicii ne-a cuprins pe toți, clinchetele glasurilor cristaline au răsunat cu putere stârnind ropote de aplauze , zâmbete și voie bună”, au fost constatările unanime ale spectatorilor. Muzica și desenul, aceste minunate arte de expresie a sunetelor și imaginilor desenate, reprezintă mijloace unice și eficiente în educarea și formarea personalității copilului. Grădinița îi oferă copilului posibilitatea valorificării inclinației și talentului față de valorile artistice, precum și capacitatea de a practica, selecta și de a interpreta și chiar de a crea. Întâlnirea copiilor din mai multe grădinițe, care cântă și se mișcă în ritmul muzicii pe care o interpretează, a oferit copiilor și spectatorilor un spectacol grandios de candoare și veselie, izvorât din suflet și din bucuria de a cânta. Acest concurs nu și-a propus să obțină performanțe și performeri, ci doar prilejul oferit copiilor de a urca pe scenă de a se face auziți și văzuți de spectatori, de părinți și bunici. Mulți dintre copii, în special cei din mediul rural au urcat pentru prima dată pe o scenă. Importanța acestui gen de activitate reiese din scopul și obiectivele stabilite prin proiect. Scop: Promovarea cântecului pentru copii și valorificarea potențialului artistic la vârsta preșcolară. Obiective: – Valorificarea talentului și aptitudinilor artistice ale copiilor; – Dezvoltarea capacității de a comunica prin intermediul artei; – Stimularea interesului și motivației pentru cântec; – Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter; – Promovarea prieteniei și cooperării între copii prin realizarea de activități educative între membrii instituțiilor partenere. Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie 2016 – mai, iunie 2017 și a cuprins 7 activități realizate în cele 6 grădinițe partenere la proiect: GPP. Holcim Aleșd, inițiatoare, GPN Derna, GPP 45 Oradea, GPP „Floare de Colț” Beiuș, GPP nr. 27 Oradea, GPP nr. 30 Oradea, GPN Groși. Activitățile cu conținut practic au valorificat prin cântec în cadrul unor serbări tradiționale sau omagiale evenimentele : „ Iată vin colindătorii”, Șezătoare „La gura sobei”, „Cântec pentru mama”, etc. Putem afirma că principalii parteneri în proiect au fost părinții care au răspuns cu dragoste și bunăvoință la cerințele și exigența proiectului, au cheltuit sume importante în confecționarea costumației deosebite, care a constituit un element important în prezentare și jurizare. Realizăm și de această dată cât de benefic în educarea copiilor îl reprezintă parteneriatul : școală – familie. Acest festival – concurs ca modalitate de exprimare și manifestare spontană și originală prin muzică, a fost apreciată de un juriu alcătuit din specialiști, care pe lângă exigența de ierarhizare a valorilor, au punctat curajul și dorința copiilor de se exprima în public, de a fi aplaudați, indiferent de calitățile lor vocale. Acest aspect a fost gândit și realizat de organizatori, care a răsplătit această atitudine prin diplome, plachete și cărți, tuturor participanților. Juriul alcătuit din: D-na prof. psiholog Maria Ivănescu, fost inspector școlar, – președinte, prof. de muzică, Șunea Matei, prof. Dorina Venter, director adjunct la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Loredana Bodiuț. reprezentant al Holcim Aleșd, Maria Simai, educatoare pensionară, au apreciat cu multă condescendență evoluția copiilor, încercând realizarea unei ierarhizări cât mai aproape de realitate. D-na Maria Ivănescu, o bună cunoscătoare a fenomenului, în momentul ce a precedat premierea, a făcut câteva aprecieri pertinente asupra concursului, scoțând în relief nivelul superior de pregătire a concurenților față de ediția precedentă, costumația deosebită și adecvată în concordanță cu mesajul cântecelor. În mod deosebit a apreciat artizanii evenimentului: prof. Tunduc Ancuța și Vesa Florica, inițiatorii și coordonatorii proiectului, împreună cu întregul colectiv: prof. Gavrilă Daniela, prof. Vaida Florina, prof. Mermeze Valerica, prof. Puie Ancuța; prof. Dat Romina, prof. Pipa Delia, prof. Gherlea Ioana, Pușcău Dorina, prof. Turcuș Aurelia., fără de care proiectul nu s-ar fi putut realiza la înalte cote valorice. Cuvinte de apreciere și respect au fost adresate părinților care prin totala lor implicare au dovedit rolul esențial al colaborării cu școala în procesul de creștere și educare a copiilor. Juriul a acordat 12 premii de excelență însoțite de trofefe, după cum urmează. GRUPURI VOCALE: „Alegria” – GPP nr. 27 Oradea; „Fluturașii Veseli” GPP nr. 30 Oradea; ”Voiniceii” GPP Groși; ”Fantasticii” GPP Holcim Aleșd. SOLIȘTI DE FOLCLOR: Reștea Baicu Iasmina GPP nr. 45 Oradea; Surdaș Antonia GPP Holcim Aleșd, Valer Carina Alesia și Botoș Gheorghe GPP Sântandrei. SOLIȘTI VOCALI: Urs Andreea GPP Holcim Aleșd, Lașak Eliza GPN Derna, Pothora Natalia GPN nr, 1 Aleșd, Bradea Erik GPP Holcim Aleșd. Darina Gherlea GPP Holcim Aleșd. De asemenea au fost acordate în funcție de punctajul obținut premii I, II, III însoțite de diplome, plachete și cărți pentru toți participanții. O concluzie ce se desprinde de la acest concurs o găsim în aprecierea lui Lupu Jean , care afirmă: „ Cu cât copilul va fi mai atras de muzică, cu atât mai mult el va deveni beneficiarul emoțiilor artistice. Muzica va fi pentru el un izvor curat de munte care pe unde trece, face să rodească pământul și cu timpul modelează chiar și piatra”

Nicu Răcuciu

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.