Atenționări și recomandări pentru locuitori, la utilizarea mijloacelor de încălzire. Măsuri de prevenire a incendiilor

225
pompieri militari din Aleșd-800x450
Foto © AlesdOnline
 

ISU Bihor reaminteşte cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor în sezonul rece şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi înlăturare a riscurilor, în această perioadă.

 

Premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor este necesară:

Nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;

 Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate;

Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;

Aşezaţi o tăvă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;

Nu aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

Nu supraîncălziţi sobele sau alte mijloace de încălzire;

  Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;

Nu adormiţi niciodată înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins;

Cenuşa rezultată de la mijloacele de încălzire se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, şi numai după ce se sting  complet resturile de jar;

Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau     cumpăraţi-vă altele noi;

Nu aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

Nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;

Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi;

Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe timpul funcţionării sistemelor de încălzire (sobe cu sau fără acumulare de căldură ori aparate de încălzire electrice).

Instalaţii de încălzire centrală

•  Instalaţiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;

Coşurile şi canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc şi la acţiunea corozivă a fumului şi gazelor de ardere, acestea fiind izolate corespunzător faţă de elementele combustibile din structura clădirilor în care sunt amplasate;

•  Montarea şi verificarea centralelor termice vor fi executate de către firme autorizate;

Exploatarea centralelor termice trebuie făcută conform prescripţiilor tehnice ale producătorului.

Pe timpul exploatării instalaţiilor se interzice:

Depozitarea în încăperea centralei termice a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;

Neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control al temperaturii, presiunii din cazan şi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil și supape de siguranţă;

Depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).

Coșuri de fum

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor reaminteşte cetăţenilor faptul că burlanele şi coşurile de fum reprezintă una din cauzele frecvente de incendiu în lunile reci ale anului.

Împrejurările determinante ale unor astfel de evenimente sunt legate de necurăţarea periodică a funinginii depuse pe coşurile de fum, neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate, neizolarea faţă de materialele combustibile din structura acoperişurilor şi planşeelor (grinzi, căpriori etc.), neasigurarea etanşării burlanelor şi coşurilor de fum, precum şi existenţa unor coşuri de evacuare a fumului cu terminaţie în spaţiul podului pentru a menţine o temperatură mai ridicată şi pentru afumarea cărnii.  

Pentru asigurarea securităţii la incendiu, coşurile de fum necesită respectarea următoarelor condiţii:

când coşurile sunt lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între perete şi coş un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc;
la traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn;
în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri;
în podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile;
gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă);
se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid;
în spaţiile cu pericol de incendiu şi explozie, nu se folosesc burlane din tablă pentru evacuarea fumului;
nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;
Coşurile și burlanele de fum trebuie să fie verificate și curăţate periodic, iar dacă este cazul, reparate, de către personal specializat.

Afumători

În scopul prevenirii unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor reaminteşte cetăţenilor obligativitatea respectării următoarelor norme de apărare împotriva incendiilor:

•    se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie;

•    se interzice folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare.

Măsuri pentru siguranţa copiilor

Având în vedere faptul că, o mare parte dintre evenimentele care periclitează siguranţa celor mici se produc din cauza neglijenţei adulţilor sau a lipsei de cunoştinţe a acestora în domeniul apărării împotriva incendiilor, pompierii militari recomandă părinţilor, bunicilor şi tutorilor legali ai copiilor, respectarea următoarelor reguli :

păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care nu are acces;

înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-i cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lui;

nu îl lăsaţi singur în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate în funcțiune;

odată cu creșterea, învăţaţi-l cum să utilizeze sursele de aprindere și să se comporte în situaţii de pericol.

Învățaţi copilul următoarele reguli ce îi pot salva viața în situații critice:

dacă este singur acasă, să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului;

dacă nu poate părăsi locuința, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la 112 (numărul unic pentru urgențe) și să anunțe evenimentul precizând adresa, precum și faptul că este blocat în casă, după care să iasă la fereastră și să strige după ajutor;

să nu se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut de persoanele care intră în locuință;

dacă i-au luat foc hainele, trebuie să se lase pe sol și să se rostogolească până la stingerea flăcărilor;

atunci când în încăpere este fum, trebuie să se deplaseze aplecat sau târâș pentru a evita inhalarea acestuia.

Mijloace de Încălzire

Nu lăsaţi copiii să aprindă focul sau să se joace la elementele instalaţiilor de încălzire; supravegheaţi-i pe timpul zilei, atunci când sunt funcţionale sobele;

Nu așezaţi pătuţurile copiilor în imediata vecinătate a sobelor cu sau fără acumulare de căldură;

Nu lăsaţi copiii să se joace în apropierea aparatelor de încălzit sau preparat hrană;

Nu permiteţi copiilor să se joace cu focul;

Nu încuiaţi copiii în casă cu focul aprins în sobă.

Instalații Electrice

Eliminaţi orice posibilitate de acces la componentele instalaţiilor electrice, precum prize, tablouri electrice etc;

Supravegheaţi-i permanent în timp ce folosesc jucării care sunt alimentate direct de la reţea. Este preferabil să cumpăraţi  jucării electrice alimentate cu baterii sau de la un transformator cu tensiunea de 12 V;

Supravegheaţi permanent aparatele electrice sub tensiune și nu le lăsaţi la îndemâna acestora;

Nu le permiteţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fier de călcat, reșouri, radiatoare etc.) și nu le lăsaţi la îndemâna obiecte conductoare ce pot fi introduse în priză;

Verificaţi periodic jucăriile electrice.

Foc Deschis

Nu lăsaţi la îndemână chibrituri, brichete și alte mijloace de aprindere;

Nu lăsaţi focul deschis nesupravegheat; nu îi lăsați să se joace cu focul;

Nu le permiteţi accesul, nesupravegheaţi, în depozitele de furaje, șuri, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care pot produce incendii.

Învațaţi copilul să:

nu se joace cu chibriturile, brichetele sau alte surse de aprindere;

se salveze în caz de incendiu sau alt pericol;

anunțe la 112 orice situație care îi pune viața în pericol.

 

Urmărește-ne și pe Google News