S-a finalizat instruirea secretarilor generali din primarii. Ce lipsuri a cosntatat prefectul Tiplea

239
 

Instituția Prefectului Județul Bihor a finalizat seria sesiunilor de instruire cu secretarii generali ai primăriilor din județ, care a avut ca scop îmbunătățirea actului administrativ la nivelul consiliilor locale. 

În cadrul celor patru ședințe, care s-au desfășurat în cursul luniioctombrie la sediul Instituției Prefectului, au participat prefectul Dumitru Țiplea și juriști din cadrul instituției, precum și, în medie, 25 de reprezentanți ai primăriilor din teritoriu.   

Concluziile raportului elaborat în urma întâlnirilor a evidențiat o prezență ridicată și un interes activ cu privire la subiectele prezentate. Participanții au înaintat propuneri de teme pentru viitoarele ședințe, precum: procedura de atestare a domeniului public al UAT, clarificarea situației juridice a bunurilor imobile din domeniul public, interpretarea legislației fondului funciar, concesionarea bunurilor imobile și digitalizarea la nivelul UAT-urilor.

Conform raportului, principalele deficiențe constatate la nivelul UAT-urilor vizează:   

– existența a 14 posturi vacante de secretari generali (din care 10 posturi vacante și 4 posturi temporar vacante, titularii având raporturile de serviciu suspendate);

– întârzieri în actualizarea regulamentelor proprii de organizare și funcționare a consiliului local, respectiv a Statutului UAT sau aprobarea acestora într-o formă neactualizată;

– neactualizarea inventarului bunurilor din domeniul public și privat și, în general, o insuficientă documentare în privința gestionării patrimoniului UAT;

– lipsa de site-uri funcționale la nivelul unor UAT-uri, deși s-a remarcat un progres general la nivelul prezenței online; 

– nerespectarea normelor de tehnică legislativă și elaborarea superficială a actelor administrative (hotărâri ale consiliului local și dispoziții ale primarului), precum și a instrumentelor de prezentare și motivare (referate de aprobare, rapoarte, avize)

– lipsa de preocupare pentru studierea practicii judecătorești (jurisprudență);

– întârzieri în transmiterea, în termenele solicitate, a răspunsurilor la circulare, alte adrese, inclusiv în corespondența acestora cu autorități și instituții de la nivel central;

– reticență în a asigura transparența deciziilor autorităților locale în raport cu cetățenii, nefiind respectate în toate UAT-urile prevederile legale care obligă la transmiterea online a ședințelor de consiliu;

– o abordare superficială a comunicării în afara primăriei, ceea ce conduce la multiple reclamații la adresa autorităților locale;

– lipsa de implicare în urgentarea finalizării aplicării legilor fondului funciar.

În vederea remedierii deficiențelor identificate, prefectul Dumitru Țiplea a dispus: 

– aplicarea cu celeritate a modalităților legale de ocupare a posturilor vacante de secretar general; 

– transmiterea unor circulare de îndrumare în domeniile în care este necesar sprijin în interpretarea legislației;

– efectuarea unor verificări suplimentare la sediul unor primării a modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin potrivit legislației.

Următoarea sesiune de lucru cu secretarii generali din județ va avea loc în cursul săptămânii viitoare, în sistem de videoconferință, având ca tematică pregătirea recensământului populației ce va avea loc în 2022 și stadiul întocmirii amenajamentelor pastorale la nivelul unităților administrativ teritoriale din Bihor.

Menționăm că sesiunile tematice privind îmbunătățirea activității secretarilor generali se desfășoară multi anual și reprezintă un demers activ de îmbunătățire a actului administrativ la nivelul județului Bihor.  

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.