Regulamentul privind finanțările ONG-urilor din bugetul Județului Bihor

79

Vineri, 7 mai, a fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile, conform legii 350/2005, din bugetul Județului Bihor.

Regulamentul stabilește domeniile, principiile, procedura și sancțiunile în cazul finanțărilor acordate din bugetul Consiliului Județean către persoanele fizice sau juridice care vor depune proiecte non-profit, de interes public. Aceste finanțări vor completa veniturile proprii ale solictanților, precum și veniturile primite de aceștia sub formă de donație și/sau sponsorizări.

Domeniile care pot fi finanțate de Consiliul Județean Bihor sunt următoarele: cultură (editare cărți, monografii, pliante, broșuri, CD-uri, e-book-uri, activități culturale, educaționale, etc), sport, tineret, protecția mediului, social-comunitar și reducerea vulnerabilităților la corupție.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt libera concurență, eficacitatea utilizării fondurilor punlice, transparența, tratamentul egal, excluderea cumulului, neretroactivitatea, anualitatea și cofinanțarea. Fiecare solicitant va contribui cu cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului depus.

Printre criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile se numără relevanța proiectului propus (prin raportare la obiectivele programului), experiența anterioară a organizației, claritatea și realismul planului de acțiune și dimensiunea impactului prevăzut.

Regulamentul poate fi consultat la avizier, la Compartimentul Juridic, precum și pe site-ul propriu, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail [email protected] sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.