Marți, 13 – „Ziua Informării Preventive”:Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi prevăzători!

10

Marţi, 13 februarie 2018, cu prilejul “Zilei Informării Preventive”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor desfăşoară o serie de activităţi de informare şi educaţie preventivă a bihorenilor, în scopul diminuării vulnerabilităţii acestora în faţa riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi implicit, al reducerii semnificative a numărului de victime ale acestor tipuri de evenimente.

Începând cu anul 2011, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a alăturat iniţiativei derulate la nivel european, stabilind ca în fiecare zi de marţi 13, să fie organizată „Ziua Informării Preventive”. Desfăşurate sub sloganul „Preveniţi ghinionul”, având ca logo pisica neagră, activităţile ce au loc în această zi urmăresc conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care sunt expuşi prin nerespectarea măsurilor de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă şi familiarizarea acestora cu regulile de comportare menite a le proteja viaţa şi bunurile.
Pentru a marca acest eveniment, Inspecţia de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor a efectuat de la începutul lunii ianuarie, o serie de activităţi la nivelul localităţilor, operatorilor economici şi instituţiilor, urmărind sistematic, crearea unui comportament preventiv şi a unei atitudini proactive în rândul comunităţii. Astfel, în intervalul menționat, personalul Inspecţiei de Prevenire a organizat şi desfăşurat 122 exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu şi 105 instruiri cu personalul de pe locul de muncă şi cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul operatorilor economici, localităţilor şi instituţiilor din judeţ.

În cursul zilei de marţi, 13 februarie 2018, cadrele Inspecţiei de Prevenire organizează în zone cu trafic pietonal intens, din municipiile Oradea, Salonta și Marghita, puncte de informare preventivă și desfășoară în localitățile Cihei, Tileagd, Săcueni și Buntești, activități aferente Campaniilor de informare și educație preventivă a populației R.I.S.C. “Siguranţa NU e un joc de noroc!”, “Mai bine previi, decât să nu fii!” fiind distribuite, în acest context, broşuri, afişe şi pliante referitoare la riscurile care decurg din exploatarea sistemelor de încălzire locală cu defecţiuni, fără asigurarea supravegherii sau având coşuri de fum deteriorate, necurăţate de funingine sau neprotejate termic faţă de materialele combustibile sau din suprasolicitarea instalaţiilor şi aparatelor electrice. În cadrul aceleiaşi activităţi, cetăţenilor le sunt prezentate principalele măsuri şi reguli de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul în care în care trebuie să se comporte în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LOCUINŢE
1. MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE:

• Înainte de folosire, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate şi curăţate pentru a fi utilizate în perfectă stare de funcţionare;
• Nu utilizaţi sobele fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
• Depozitaţi materialele combustibile la o distanţă mai mare de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
• Nu lăsaţi sobele în funcţiune fără supraveghere;
• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe timpul funcţionării sistemelor de încălzire (sobe ori aparate de încălzire electrice).

2. INSTALAŢII ELECTRICE:

• Nu utilizaţi instalaţiile şi aparatele electrice cu improvizaţii sau defecţiuni;
• Nu racordaţi la instalaţia electrică mai multe aparate a căror putere însumată depăşeşte puterea nominală a circuitelor;
• Atunci când utilizaţi reşouri sau aeroterme electrice, asiguraţi măsuri de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul respectiv;
• Lucrările de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice se execută numai de personal autorizat.

COŞURI DE FUM

• Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate şi curăţate periodic, de persoane specializate şi autorizate;
• În podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;
• La trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;
• Nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
• În podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile;
• Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă);
• Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului, cu coturi multiple, montate pe lânga pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.