MANIFESTĂRILE INTERNAȚIONALE ALE SILVICULTORILOR BĂILE FELIX, 12-13 SEPTEMBRIE 2019

142
 

Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, organizație reprezentativă pentru sectorul silvic din România, având în prezent peste 15.000 membri care lucrează nemijlocit în activitatea de administrare a pădurilor, organizează în perioada 12 -13 septembrie 2019, la Băile Felix, în parteneriat cu Confederația Consilva și Sindicatul Silvicultorilor Oradea, Manifestările Internaționale ale Silvicultorilor.

La eveniment au confirmat participarea peste 400 de silvicultori din România, Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina și Spania.

De asemenea, Ia eveniment sunt invitati să participe membri ai Parlamentului Romaniei, conducerea Ministerului Apelor și Pădurilor, conducerea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, reprezentați ai unor organizații sindicale și profesionale partenere (Confederația Sindicală Națională Meridian, Confederația Consilva, Asociația Inginerilor Silvici *’Progresul Silvic”, Asociația Forestierilor din Romania – ASF()R, Asociația Administratorilor de Păduri, PEFC România, etc.) și reprezentanți ai Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov și ai Facultății de Silvicultură din cadrul Universității ”Stefan cel Mare” din Suceava.

Agenda Manifestărilor Internaționale ale Silvicultorilor — ediția 2019

12 septembrie 2019
08:30 Ceremonia oficială de deschidere a Manifestărilor Internaționale ale
Silvicultorilor – Hotel Internațional Băile Felix
10:00 – Simpozionul internațional ”Necesitarea adaptării politicilor forestiere Ia provocările actuale și viitoare în vederea restabilirii echilibrului între cele 3 funcții principale ale pădurii – funcția ecologică, funcția socială și funcția eonomică”, în cadrul căruia vor prezenta lucrări:
conf. dr. ing. Liviu Nichiforel, Facultatea de Silvicultură Suceava – Viziunea si principiile de dezvoltarea a politicii forestiere din Romania 2020-2030
conf. dr. ing. Bogdan Popa, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov – Servicii ecosistemice vitale și adiționale
prof. Ihor Soloviy, prof. Ion Dubovici, prof. Yaroslav Henyk, Facultatea de Silvicultură din Lviv, Ucraina – ”PoIitica forestieră națională a Ucrainei: viziunea provocărilor și perspectivelor dezvoltării viitoare”
Fiodor Botnari, președinte Federația Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, Republica Moldova – ”SectoruI forestier din Republica Moldova în procesul de elaborare ‘i implementare a strategiilor în domeniul schimbărilor climatice”
Dumitru Fornea, secretar general al Confederației Sindicale Naționale Meridian, membru al Consiliului Economic și Social European — ” Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curate”
dr. ing. Jănos Halmăgyi, președinte Sindicatul Lucrătorilor din Silvicultură și Industria Lemnului din Ungaria și dl. Szilărd Gródics – ”Silvicultura în Ungaria. Provocările actuale ale Sindicatului Lucrătorilor din Silvicultură și Industria Lemnului (EFDSZ)”
Jolanta Bochenek, Uniunea Silvicultorilor Polonezi — ”Uniunea Silvicultorilor
Polonezi – trecut și viitor”
10:00 – Debutul Competiției sportive internaționale ”Cupa Federația Silva” (probe sportive: fotbal, șah, tenis de masă, tenis de câmp darts, whist, table).
12:30 – Conferință de presă – Hotel Internațional Băile Felix
15:30 – Ședința Consiliului de Conducere al Federației Sindicatelor Silva – Hotel Internațional Băile Felix. Sunt invitați să participe: conducerea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, conducerea Ministerului Apelor și Pădurilor, conducerea Regiei Naționale a Pădurilor-RomsiIva, conducerea Confederației Sindicale Naționale Meridian, conducerea Confederației Consilva, conducerea Societății ”ProgresuI Silvic”, etc

13 septembrie 2019
09:00 Întâlnire de lucru a conducerii Ministerului Apelor și Pădurilor, Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva cu membrii Consiliului de conducere al Federației Silva si reprezentanții delegațiilor din Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina și Spania.
09:00 – Competiția sportivă internațională ”Cupa Federația Silva” (probe sportive: fotbal, șah, tenis de masă, tenis de câmp darts, whist, table).
Festivitatea de premiere a Competiției sportive internaționale ”Cupa Federația Silva”. Pentru primii clasați la fiecare probă sportivă se vor acorda diplome și trofeul ‘Cupa Federația Silva”.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.