În județul Bihor s-au produs 192 de incendii în două luni!

155
Foto © AlesdOnline.ro

Vulnerabilitatea în faţa riscului de incendiu în perioadele caracterizate prin temperaturi scăzute este determinată în cea mai mare măsură, de suprasolicitarea sau exploatarea cu defecțiuni ori improvizații ainstalaţiilor şi aparatelor electrice, precum şi deexploatarea sistemelor de încălzire locală cu defecţiuni, fără asigurarea supravegherii sau având coşuri de fum deteriorate, necurăţate de funingine ori neprotejate termic faţă de materialele combustibile din structura construcţiilor.

 

În perioada octombrie-decembrie 2018, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor s-au produs 261 de incendii, din care 105 incendii soldate cu pagube și 156 de incendii în urma cărora nu s-au înregistrat daune materiale.

Din cele 105 incendii soldate cu pagube, 51% s-au produs în mediul rural, iar 49% în mediul urban.

În ceea ce privește distribuția incendiilor pe tipuri de proprietate, 85 de incendii au fost înregistrate la proprietăți individuale (locuințe, anexe, bunuri, mijloace de transport), 14 incendii pe domeniul privat român (societăți, asociații, fundații, culte) și 6 incendii pe domeniul public (al statului, județului, localității).

Categoriile de împrejurări determinante cel mai frecvent înregistrate au fost instalaţiile electrice defecte/improvizate/lăsate sub tensiune nesupravegheate 41, coşurile de fum defecte sau necurăţate – 41,respectiv mijloace de încălzire defecte/nesupravegheate 14.

În anul 2019, începând din luna octombrie până în data de 26 noiembrie, în județul Bihor s-au produs 192 de incendii, din care 101 incendii soldate cu daune și 91 incendii în urma cărora nu s-au înregistrat pagube materiale.

Din cele 101 incendii, 63 s-au produs în mediul rural și 38 în mediul urban.

În perioada menționată, cele mai frecvente cauze de incendiu au fost instalaţiile electrice defecte/improvizate/lăsate sub tensiune nesupravegheate – 37focul deschis – 27,coşurile de fum defecte sau necurăţate 14 și mijloace de încălzire defecte/nesupravegheate 9.

 

Urmărește-ne și pe Google News