Direcţia de Asistenţă Socială Oradea (DASO) mai aproape de cetățeni ca oricând, în anul 2020

169
Viceprimarul Arina Moș, coordonator al Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea (DASO), împreună cu directorul executiv al instituției, Dănuț Cheregi, au susținut azi, 21 ianuarie 2021, o conferință de presă, în care au prezentat raportul de activitate al instituţiei pe anul trecut. 

În deschiderea conferinţei, viceprimarul a atras atenția asupra faptului că anul 2020 a fost un an greu, în care DASO a reușit să fie alături de oameni, fiind prezent în comunitate mai mult ca oricând.

„DASO ocupă un loc special în activitatea mea profesională, dar mai ales în inima mea, pentru că aici am construit o frumoasă echipă pentru care omul și nevoile lui au fost pe primul loc. Faptul că am fost aproape de oameni s-a văzut mai ales în această perioadă pandemică, în special pe tot parcursul stării de urgență,DASO nu și-a închis porțile și a fost prezent în comunitate mai mult ca oricând. Deviza noastră a fost și este: nu lăsăm pe nimeni în urmă, și nu este doar o deviză, este ceea ce am reușit să facem pentru comunitatea noastră,să ne ajutăm semenii împreună cu echipa DASO.

Ne-am asumat și riscuri pentru a ajuta comunitatea, am ales să ținem deschise creșele, centrul de zi pentru copii, adăpostul de noapte precum și toate serviciile de care comunitatea a avut nevoie în această perioadă grea pentru noi toți. 

Doresc să le mulțumesc colegilor mei de la DASO, doresc să mulțumesc sectorului ONG, persoanelor fizice și juridice care au fost aproape de această instituție. Împreună cu comunitatea, pentru că Oradea este o comunitate de suflet, am reușit să depăşim o perioadă foarte grea, anul 2020”, a spus Arina Moș. 

Detalii legate de activitatea DASO au fost prezentate de către directorul executiv Cheregi Dănuț.

Conform prezentării, în decursul anului 2020, nu mai puțin de 11.869 de solicitări au fost depuse la DASO prin serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, ceea ce față de numărul de cereri din anul 2019 reprezintă o ușoară scădere. Totodată, au fost trimise în mod online 5573 solicitări.

În ceea ce privește beneficiile acordate de către DASO în anul 2020 pe baza Legii 416/2001, numărul mediu lunar de dosare de ajutor social aflate în plată este de 135, iar 376 de persoane sunt beneficiari de ajutor social/lună. Lunar un număr mediu de 33 de persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social au fost propuse pentru efectuarea unor acțiuni sau lucrări de interes local, iar 73 de solicitări au fost aprobate pentru a primi ajutor de urgență, suma totală fiind de 140.000 lei. Lunar 75 de persoane au beneficiat în anul 2020 de cantină socială și 21 de persoane au fost propuse dintre aceștia pentru efectuarea unor acțiuni sau lucrări de interes local. 

De asemenea, în cadrul proiectului „Nu munceşti, nu primeşti”, derulat de către DAS Oradea, începând cu anul 2018, angajaţii DASO au continuat să monitorizeze zilnic efectuarea activităţilor de menţinere a curăţeniei în zona blocurilor din str. Voltaire şi străzile adiacente, de către beneficiarii de ajutor social şi cantină, care au obligativitatea efectuării unui anumit număr de ore în folosul comunităţii.

În anul 2020 au beneficiat de ajutor social 276 persoane, iar pentru sezonul rece, în anul 2020 au beneficiat de acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 308 solicitanți. În ceea ce privește celelalte beneficiile acordate de către DASO în anul 2020, s-a realizat plata salariului pentru 242 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și au fost 1459 de beneficiari de indemnizație lunară, din care 1252 persoane adulte și 207 de copii.

Sprijin pentru persoanele vârstnice în contextul pandemiei

În anul 2020, începând cu 18 martie DASO a acordat un real sprijin cetățenilor vulnerabili în contextul pandemiei COVID 19. Pe toată perioada stării de urgență, Direcția de Asistență Socială Oradea a pus la dispoziția comunității Telefonul Verde și un sistem de tip call center.

În această perioadă, aproximativ 20.000 de persoane vârstnice din Oradea au fost consiliate telefonic de către asistentele medicale, redistribuite din creșe, și aproximativ 300 de persoane vârstnice sau vulnerabile au fost sprijinite de către echipele zilnice de teren (formate din angajați ai DASO) în efectuarea cumpărăturilor, scoaterea rețetelor de la medic și achiziționarea medicamentelor.

Pe toată perioada stării de urgență și în mare parte pe perioada stării de alertă, medicii și asistentele medicale școlare din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea au lucrat în regim non-stop, inclusiv în zilele nelucrătoare, alături de DSP Bihor, la preluarea declarațiilor persoanelor care au intrat în țară prin vămile din județul Bihor, la efectuarea anchetelor epidemiologice ale bolnavilor de Covid 19 și au ținut în permanență legătura cu medicii de familie, DASO fiind prima direcție socială din țară care a dedicat medicina școlară în pandemie să facă anchete epidemiologice.

De asemenea, au asigurat sprijinul necesar în vederea evaluării și monitorizării medicale a persoanelor fără adăpost, rezidente în Adăpostul de Noapte din structura DASO, implicarea lor contribuind semnificativ la prevenirea îmbolnăvirii cu SARS CoV – 2, în Adăpostul de Noapte nici unul dintre beneficiari nefiind infectat.

În cadrul serviciului telefonic de consiliere și sprijin pentru părinți și copii – Telefonul Verde – au avut loc 255 de ședințe, beneficiarii serviciilor oferite fiind copii, părinți, persoane vârstnice și persoane aflate în dificultate (fără loc de muncă, risc de suicid, probleme cu minori).

Urmare a prevederilor ordonanțelor militare emise în perioada stării de urgență, personalul Adăpostului de Noapte și a Centrului Dignitas au fost izolate la locul de muncă pentru a asigura serviciile sociale necesare beneficiarilor.

Totodată, echipele formate din angajații DASO au distribuit 756 de pachete cu alimente necesare pentru persoanele depistate cu COVID 19, pentru care s-a dispus măsura izolării și aproximativ 100 de pachete cu alimente pentru beneficiarii asociațiilor neguvernamentale și persoane vârstnice.

„Sprijinul acordat cetățenilor vulnerabili în această perioadă nu s-ar fi realizat fără implicarea comunității locale, a celor care au înțeles că trebuie să fim uniți și să venim în ajutorul celor vulnerabili, în această perioadă mai mult ca oricând”, a declarat viceprimarul Arina Moș.

Tot în anul 2020, spațiul destinat activității cu publicul a fost renovat, igienizat și dotat cu mobilier nou, adaptat noii situații, cu panou de policarbonat, atât pentru protecția cetățenilor care apelează la serviciile instituției, cât și a angajaților.

În cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), Direcția de Asistență Socială Oradea a distribuit beneficiarilor eligibili un număr de 1085 de pachete constând în pachete de igienă – tranșa a II-a și pachete de alimente – tranșa I, simultan, în perioada 04.08.2020 – 14.08.2020.

DASO a derulat, începând cu 17.11.2020, procedura de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice, de peste 75 de ani, al căror unic venit este indemnizația socială și pentru persoanele fără adăpost, în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde. Astfel, angajații instituției s-au deplasat la domiciliu, respectiv locația beneficiarilor în vederea distribuirii acestor tichete. La nivelul municipiului Oradea au fost eligibili 415 persoane vârstnice de peste 75 de ani,al căror unic venit este indemnizația socială și 39 de persoane fără adăpost.

Începând cu 11 septembrie 2020, DASO a distribuit 1269 de cutii a câte 50 de bucăți de măști de protecție pentru persoanele defavorizate din municipiul Oradea.

A crescut capacitatea creşelor

DASO are în subordine și coordonarea creșelor din Oradea. Cu  toate că în anul 2020 în contextul actual au reușit să funcționeze la capacitate limitată, iar în perioada 11 martie – 28 iunie, activitatea creșelor a fost suspendată, la finalul lunii iunie au reușit să redeschidă creșele cu respectarea tuturor recomandărilor prevăzute la nivel naţional. De asemenea, pentru a onora o mare parte a solicitărilor pentru creşă, cu sprijinul Primăriei municipiului Oradea, Creșa nr. 7 „Albă ca Zăpada” și Creșa nr. 4 „Scufița Roșie” s-au extins cu 160 de locuri, astfel capacitatea creșelor crescând, de la 560 de locuri în 2019, la 640 de locuri în anul 2020.

În luna iunie 2020, sesiunea de depunere a dosarelor de înscriere a copiilor la creşă pentru anul şcolar 2020-2021 s-a desfășurat online, fiind înregistrate 752 solicitări de înscriere, urmând ca 267 de copii să rămână în urma repartizărilor pe lista de așteptare.

Prezența medie lunară a copiilor în creșă înaintea suspendării activității, 11.03.2020, a fost de 72%, iar după reluarea activității până la finalul anului 2020 prezența medie a copiilor în creșă, limitată de măsurile de prevenire a infectării cu Covid 19 a fost de 35%, au declarat reprezentanții DASO.

În ceea ce privește eficientizarea Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe, în anul 2020 a continuat șiprogramul „Școala părinților”, adaptat condițiilor actuale, programul derulându-se online. Au avut loc două întâlniri în mediul fizic cu părinții, după care din luna septembrie a fost reluat programul în mediul online, la care specialiști din domeniu au prezentat părinţilor diferite teme.

Activităţi şi programe în cadrul instituţiilor din subordine

Directorul executiv DASO a prezentat și activitatea celorlalte instituții aflate în subordine, care au fost deschise și au stat la dispoziția cetățenilor și pe perioada pandemiei. 

Astfel,  Centrul de Îngrijire de Zi Oradea a acordat servicii la 61 de copii din familii aflate în situație de risc social,dezorganizate, asistate social.

În cadrul Adăpostului de noapte, situat pe str. J. Gutenberg nr. 8, au fost cazați în anul 2020 149 persoane,capacitatea adăpostului fiind acum de 71 de locuri. Persoanele au primit consiliere psiho-socială şi de grup, sprijin şi suport în vederea deprinderii unui mod de viaţă independent şi pentru depăşirea situaţiei de vulnerabilitate, iar 24 de persoane au fost sprijinite să se întoarcă la domiciliu.

La Centrul Comunitar Gutenberg au fost ajutate 54 de persoane. 12 persoane au fost îndrumate şi s-a intermediat pentru ei în vederea obţinerii actelor de identitate, internării în instituţii de asistenţă socială sau de sănătate, sau sprijin în întocmirea dosarelor pentru obţinerea unor beneficii sociale.

La Centrul social cu destinaţie multifuncţională Dignitas,23 de persoane au beneficiat de servicii de cazare şi de consiliere psiho-socială individuală, iar în Centrele de cazare temporară nr. 2 şi 3, situate pe str. Atelierelor, au fost cazate temporar 132 de persoane care au beneficiat de sprijin în vederea obţinerii unui loc de muncă şi consiliere în vederea deprinderilor cu un mod de viaţă organizat.

În ceea ce privește cele 5 centre sociale multifuncționale din Oradea, începând cu 11 martie 2020 activitatea acestor centre a fost suspendată.

În conformitate cu prevederile OUG 115/17.07.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic,DASO a derulat procedura de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost prin acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. La nivelul municipiului Oradea au fost eligibile 415 de persoane cu vârsta peste 75 de ani cu venituri echivalente indemnizației sociale pentru pensionari, respectiv 39 de persoane fără adăpost.

DASO a derulat anul trecut, alături de cele menționate mai sus, şi alte programe şi servicii, precum: organizarea Zilei Persoanelor Vârstnice, prin vizitarea și felicitarea a peste 50 de vârstnici aflați în evidența DASO cărora le-au dus pachete cu alimente și dulciuri, precum și Gala Voluntariatului.

La  finalul conferinței, directorul executiv a prezentat și obiectivele Direcției de Asistenţă Socială Oradea pentru anul 2021. Acestea sunt: creșterea numărului de locuri din creșele aflate în structura DASO, implementarea proiectului Centru de zi pentru copiii proveniți din comunități vulnerabil pe Calea Clujului nr. 188 în incinta Școlii Ioan Slavici, achiziționarea de containere și containere sanitare care vor fi amplasate în incinta Adăpostului de Noapte, implementarea programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, creșterea calității vieții beneficiarilor de servicii și beneficii sociale etc.

Conferinţă de presă – Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, viceprimar Arina Moş – 21.01.2021

Publicată de Primăria Oradea pe Joi, 21 ianuarie 2021
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.