Controale la staţiile de carburanţi din Bihor. Inspectorii au aplicat amenzi de 37.500 lei

388

Rezultatele la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor a Campaniei naționale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730.

 

In cadrul Campaniei menționate mai sus, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, în perioada 10-16 martie 2022, în domeniul relaţiilor de muncă a efectuat un număr de 27 controale. S-au aplicat un număr de 32 sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în cuantum de 37.500 lei şi 19 avertismente. Au fost dispuse 40 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Neconformitățile constatate se referă la:

-neacordare repaus săptămânal de 48 de ore libere consecutiv,
-transmiterea cu întârziere în Revisal a datelor privind încetarea contractului individual de muncă,
-neacordare spor pentru munca prestată în zile de sărbători legale, necalculare si neachitare ore de muncă prestate în zile de sărbători legale,
-netransmitere în termen în Revisal a elementelor contractului individual de muncă pentru care se face dovada executării,
-neîndeplinirea măsurilor dispuse la termenul stabilit de inspectorii de muncă,
-necalculare și neachitare ore de muncă prestate suplimentar,
-nerespectarea prevederilor art. 119 din Legea nr. 53/2003 rep. privind obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat,
-întocmire foi colective de prezență neconforme cu realitatea,
-netransmire în Revisal a datelor privind modificarea timpului de muncă și a salariului, Nr. 6553/C.C.R.P./21.03.2022

-neachitare spor pentru munca prestată în zile de repaus săptămânal,
-neinformare I.T.M. Bihor despre utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte,
-nerespectarea prevederilor art. 16(4) din Legea nr. 53/2003 rep. privind obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă al salariaților.

În domeniul sănătate şi securitate în muncă în cadrul Campaniei a efectuat un număr de 30 controale.
S-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 53 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 25.000 lei şi 49 avertismente.
Au fost dispuse 56 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Cele mai frecvente deficiențe constatate in domeniul securității și sănătății în muncă se referă la:

-lipsă măsurători pentru prevenirea riscului de electrocutare la atingere indirectă,
-lipsă identificare riscuri și evaluare,
-lipsa evidență zone cu risc ridicat și specific,
-lipsa materiale igenico sanitare,
-semnalizare securitate deficitară, neutilizare în totalitate de lucrători a echipamentelor individuale de protective,
-neprezentare fişele cu date de securitate a produselor comercializate (benzine, motorine, GPL),
-neprezentare sistemul de permise de lucru pentru activităţile care se execută și care pot interacţiona cu atmosferele explozive, fiind probabilă producerea exploziilor (permisele de lucru cu foc).

 

Urmărește-ne și pe Google News

 
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.