Controale, instruiri, exerciții și activități de informare și educație preventivă desfășurate de pompierii militari bihoreni la peste 40 de unități școlare

103

În luna mai, personalul Inspecției de Prevenire și al Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților (SPIRC) din cadrul Inspectoratului pentruSituații de Urgență “Crișana” al județului Bihor adesfășurat acțiuni de control, instruiri, exerciții și activitățide informare și educație preventivă la peste 40 de unități școlare din 22 de localități.

Controale la unități de învățământ din județ

De la începutul acestei luni, până în prezent, pompierii militari au desfășurat 48 de acțiuni de control la grădinițe, școli primare, școli gimnaziale și licee din localitățile: Aușeu, Luncșoara, Groși, Bratca, Damiș, Ponoară, Valea Crișului, Beznea, Coșdeni, Câmpani de Pomezeu, Sitani, Vălani de Pomezeu, Aleșd, Pădurea Neagră, Peștiș, Șinteu, Oradea, Valea lui Mihai, Curtuișeni, Vășad și Șimian.

În urma verificărilor executate, care au vizat înlăturarea deficiențelor pe linia apărării împotriva incendiilor și aplicarea legalității în domeniul situațiilor de urgență, au fost depistate 187 de nereguli, din care 30 au fost remediate pe timpul controalelor. Pentru deficiențeleconstatate au fost aplicate 145 de sancțiunicontravenționale, din care 135 de avertismente și 10amenzi în valoare de 7500 lei.

Principalele nereguli au constat în: neasigurarea limitării propagării incendiului în interiorul construcției și la vecinătăți, instalații electrice defecte sau exploatate necorespunzător, lipsa autorizației de securitate la incendiu, nefuncționarea iluminatului pentru evacuarea din clădire, deficiențe de ordin organizatoric etc..

Peste 560 de elevi și profesori au participat la exerciții de evacuare și intervenție, instruiri și activități de informare și educație preventivă

Cu ocazia celor 48 de controale, pompierii din cadrulInspecției de Prevenire și Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților (SPIRC) au organizat și desfășurat 29 de instruiri la care au participat 347 de cadre didactice și personal auxiliar din cadrul unităților de învățământ și 23 de exerciții de evacuare și intervenție, în care au fost implicate 562 de persoane (preșcolari, elevi și cadre didactice).

De asemenea, personalul SPIRC a derulat în perioada menționată, activități instructiv-educative în domeniul situațiilor de urgență, tematica acestora vizând pregătirea preșcolarilor și elevilor cu privire la modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea unor situații de urgență generate de riscurile existente la nivelul județului.

Activitățile au fost organizate şi desfășurate sub formă de prezentări, jocuri tematice și lecții deschise, în cadrul sesiunilor de pregătire fiind abordate cu precădere, în această perioadă, măsurile și regulile de comportare în caz de incendiu, de inundații și la descoperirea de muniții rămase neexplodate.

De asemenea, au fost abordate teme aferente Campaniilor de informare și educație preventivă a populației RISC.“Siguranța NU e un joc de noroc!”, R.I.S.C. “Mai bine previi, decât să nu fii!”, “F.O.C – Flăcările Omoară Copii”, „Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța copilului tău!“ și “Nu tremur la Cutremur”, pompierii militari antrenându-i pe elevi în discuții şi activități cu caracter educativ, stimulându-i astfel să concluzioneze ei înșiși asupra pericolelor la care s-ar expune prin nerespectarea regulilor preventive specifice diferitelor situații de urgență, analizate într-o manieră adaptată fiecărei categorii de vârstă.

Pompierii militari bihoreni vor continua şi în perioada următoare, acțiunile de control la unitățile de învățământdin județ și activitățile de informare și pregătire în domeniul situațiilor de urgență a preșcolarilor, elevilor și personalului didactic.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.