Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, implementează proiectul ”Pădurea Craiului – casa racului bihorean”

486

Racul bihorean (Austropotamobius bihariensis), specia endemică care face obiectul proiectului, este prima specie de rac descrisă în Europa după mai bine de 100 de ani, pe baza evidenţelor moleculare şi morfologice, de către dr. Lucian Pârvulescu – conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara. Fiind endemic pentru Romania, arealul speciei este strict limitat la vestul Munților Apuseni, ocupând afluenți ai Crișurilor. Specia a fost descrisă recent, în 2019, nefiind încă inclusă în vreun act normativ care să-I asigure un statut de protecție.

În acest context, suplimentar unor fonduri destinate cercetării, CAPDD a solicitat o finanțare pentru un proiect prin care să contribuie la informarea comunităţilor locale, a vizitatorilor şi a publicului larg, cu privire la descoperirea pe teritoriul destinaţiei de ecoturism Pădurea Craiului a unei noi specii endemice de rac, precum şi a ecologiei speciei, a presiunilor și ameninţărilor la care este supusă specia, a modalităţilor de protecţie, cu scopul de a ridica nivelul de acceptanţă a acestei specii şi a sistemului de arii protejate.

În cadrul proiectului se va amenaja o potecă tematică pe Valea Dâlbii din Căbești, care va asigura o componentă de interpretare adecvată pentru această specie. De asemenea va fi elaborat un plan de dezvoltare a turismului responsabil în zonă, bazat pe valorificarea patrimoniului natural al zonei, cu accent pe protejarea biodiversității locale, avându-se în vedere dezvoltarea de poteci tematice, trasee de turism, cicloturism și alergare montană.

O altă activitate în cadrul acestui proiect va consta în mentorat susținut de dr. Lucian Pârvulescu, descoperitorul acestei specii, pentru 5 studenţi de la facultatea de mediu şi geografie din Oradea, împreună cu 2 profesori coordonatori, care vor participa la un seminar practic, în teren, în Pădurea Craiului. 

Tot în prezența dr. Lucian Pârvulescu se va organiza în Oradea, un eveniment de presă ce va consta în prezentarea speciei, la acest eveniment fiind invitaţi pe lângă reprezentanţi ai mass mediei locale, și reprezentanți ai mediul academic (studenţi şi profesori), ai Agenţiei de Protecţia Mediului Bihor, Comisariatului Gărzii de Mediu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, membri ai ONG-urilor de mediu.

Proiectul este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, prin Programul Spaţii Verzi – Componenta Arii Naturale Protejate. Bugetul total al proiectului este de 26.010 RON, din care 23.300 RON este asigurat de către finanțator, restul fiind cofinanțare asigurată de CAPDD Bihor. Perioada de implementare a proiectului este mai-septembrie 2021.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.