Bilanț la Curtea de Apel Oradea. A scăzut numărul dosarelor soluționate

246
Vineri 29 ianuarie 2021, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbarea Raportului de activitatea pe anul 2020, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.

Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele: 

În anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 100.873 dosare, din care 29.448 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2019, la care s-au adăugat un număr de 71.425 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o scădere cu 7,65% a volumului total de activitate faţă de anul 2019.

Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 71.745 dosare, valoare în scădere cu 10,08% față de anul 2019, când au fost soluționate 79.788 dosare, scădere ce se datorează în principal desfășurării activității de judecată în condițiile restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19.

Din totalul de 100.873 dosare, 6.337 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 20.988 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 73.548 dosare.

Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o scădere față de anul 2019, când au fost înregistrate un număr de 22.695 dosare la nivelul tribunalelor și de 80.463 dosare la nivelul judecătoriilor.

Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 12792 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 14415 dosare.

Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 54231 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 60713 dosare.

În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2020, numărul dosarelor nou intrate a fost de 4.919, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.418, rămase nesoluţionatela sfârşitul anului 2019. 

A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului2020 de 6.337 dosare, în creștere cu 4,26%, față de volumul înregistrat în anul 2019, care a fost de 6078 dosare.  

Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 4.722 în anul 2020, în ușoară creştere cu 1,33% față de anul 2019, când au fost soluționate 4.660 dosare.

Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (852 dosare), urmate de apelurile în materie penală (807 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (800 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (654 dosare) şi recursuri în materie civilă (300 dosare).  

Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2518 dosare, în creştere cu 35,08 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 1.864 dosare. Creșterea semnificativă a volumului de activitate la nivelul acestei secții a fost determinată de înregistrarea unui număr de dosare noi în materia litigiilor de muncă, de 824 de dosare, față de 358 în anul 2019, cât și în materia asigurărilor sociale, unde s-au înregistrat 922 dosare față de 670 în anul 2019.

La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori volumul total a fost de 1.615 dosare, în creștere cu 3,52 % față de anul 2019, când s-a înregistrat un număr de 1.560 dosare.

În schimb la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul total a fost 2.204 dosare, în scădere cu 16,95 % față de anul precedent, când numărul total a fost de 2.654 dosare.

Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2020 a fost de 1.835 la Secţia I civilă, în creştere cu 30,41 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.407 dosare, respectiv de 1.645 dosare la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 17,66 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.998 dosare, iar la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori numărul dosarelor soluţionate a fost de 1.242 dosare, în scădere cu 1,03 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.255 dosare.

La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 380 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 360,5 dosare.

În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2020 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 401,6 dosare, în ușoară creștere fațăde anul precedent, când încărcătura a fost de 378,9 dosare.

Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârii nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.

La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficientfiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3 luni în materie penală și de 4,4 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,3%, respectiv un număr de 4595 dosare din totalul de 4722 dosare soluționate în anul 2020.

Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 1,23% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei creșteri ușoare a ponderii hotărârilor atacate.

Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.