A fost publicată strategia de externalizare a serviciilor DGASPC

189

A fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de externalizare a serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC), care nu au făcut obiectul externalizării. Demersul vine în complementaritate cu activitatea de subcontractare a serviciilor sociale începută în anul 2011.

Externalizarea/Contractarea serviciilor sociale către/de la organizații private se face în baza unei proceduri de licitație, care este deschisă tuturor furnizorilor privați de servicii sociale acreditați. Pentru a putea participa la o procedură de contractare, solicitantul trebuie să fie furnizor privat de servicii sociale, denumit în continuare furnizor privat şi definit în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să fie acreditat, conform legii.

Aceste măsuri vor duce la eficientizarea costurilor, dar, potrivit Strategiei, este absolut necesar să se țină cont și de relațiile de atașament formate între beneficiari și personal și constanța acestora.

În prezent, DGASPC are în structura sa 15 servicii externalizate și 45 de servicii neexternalizate (20 de servicii pentru copii și 25 pentru adulți).

Regulamentul poate fi consultat la avizier, la Compartimentul Relații cu Publicul, precum și pe site-ul propriu, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.