A fost lansată licitația pentru serviciul de transport public județean

289
 

Astăzi, 3 ianuarie, a fost lansată licitația pentru „Delegarea gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul Județului Bihor”. 

Obiectul contractului este delegarea sarcinilor și a responsabilităților către operator/operatori cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului public de transport în județul Bihor, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului.

Serviciul cuprinde un număr de 101 trasee, structurate pe 24 de grupe. În evaluarea ofertelor sunt utilizați 6 factori pe componenta tehnică și un factor pe componenta financiară, și anume tariful practicat. Acesta este factorul cu cea mai mare pondere în evaluare, de 50%. 

Față de licitațiile anterioare, dispare factorul vechime pe traseu, care avantaja transportatorul care deținea anterior licența de traseu, denaturând competiția liberă. Acest factor a fost înlocuit cu experiență similară, demonstrată cu contracte de servicii publice executate oriunde în Uniunea Europeană.

Totodată, operatorii interesați vor constitui o garanție de bună execuție, ceea ce va face ca transportul să devină mai stabil și mai predictibil. În contractul de delegare a gestiunii vor fi stipulate clauze clare cu privire la respectarea obligațiilor fiecărei părți. Abandonul intempestiv al traseelor, practicat de unii operatori în ultimii ani, va fi mult mai dificil sau cu niște costuri semnificative pentru operatorul de transport.

Licitația deschisă pe loturi se adresează tuturor operatorilor de transport. Termenul pentru depunerea ofertelor este 15.02.2022, iar valoarea estimată este de 151.993.436, 49 lei (suma reprezintă încasările virtuale ale operatorilor pe perioada celor 7 ani de contract).

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.